2. etap rekrutacji do udziału w kolejnym polsko – greckim projekcie „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina”

W oparciu o regulamin rekrutacji zainteresowani uczniowie pisali test sprawdzający znajomość języka angielskiego kwalifikujący do udziału w projekcie Ponadnarodowa mobilność uczniów pn. „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina” o numerze 2019-2-PMU-2226 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Po wypełnieniu „Karty zgłoszenia ucznia” test był kolejnym etapem kwalifikującym do działań w ramach mobilności zagranicznej do Grecji. Na podstawie opracowanego „”Regulaminu rekrutacji do projektu…” została utworzona „Lista rankingowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów pt. <Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetry w orszaku Apollina>” . Od zaangażowania, frekwencji i dalszej postawy uczestników będzie zależała ostateczna (po zakończeniu zajęć przygotowawczych) lista rankingowa osób wyjeżdżających na działania w Grecji. Aktualnie każdy z uczestników otrzymał wyniki „Listy rankingowej…” . Projekt jest adresowany do 21 uczniów klas pierwszych i drugich (stosowne informacje zostały przekazane do wszystkich zainteresowanych uczniów drogą e-mailową). Wyjazd do Grecji jest uzależniony jest od sytuacji pandemicznej w Europie, wstępne plany dotyczą września i października. Chodzi o wyjazd 2 grup młodzieży na 2 tygodnie wraz z dwojgiem opiekunów. A niebawem kolejne dobre informacje na temat projektów międzynarodowych.