„Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierpetry w orszaku Apollina” – projekt wchodzi w fazę realizacji

Projekt „Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej i Ierapetra w orszaku Apollina” o numerze 2019-2-PMU-2226 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) służy pogłębieniu współpracy z naszą szkoła partnerską w miejscowości Ierapetra w Grecji oraz stworzeniu uczniom obu szkół pól rozwojowych, dzięki którym będą mieli szansę wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje, a tym samym pokonać niską samoakceptację i otworzyć się na nowe wyzwania, przełamując niską motywację. Wzmocnią także umiejętności językowe, najpierw w trakcie kursu a następnie poprzez osobisty kontakt w ramach wyjazdu do Grecji.Działania projektowe będą obejmowały dwie mobilności edukacyjne (realizowane prawdopodobnie w miesiącach wrzesień – październik, po uzgodnieniu ze stroną grecką), poprzedzone wizytą przygotowawczą (czerwiec lub sierpień 2021). Działania projektowe zamierzamy oprzeć na obszarach wyznaczonych przez Muzy Apolla: Klio (historia – ceramika i demokracja), Talia (komedia), Terpsychora (taniec), Urania (geometria) i X muza (dziennikarstwo i film). Wszystkie działania projektowe odbywać się będą w formie pracy grupowej, uzgodnionej z uczestnikami poszczególnych działań.Ważnym elementem projektu będą miejsca związane z początkami cywilizacji europejskiej. W ramach grup tematycznych uczniowie zajmą się demokracją ateńską – przygotowując wielki test wiedzy o demokracji, w którym wezmą udział uczniowie z Liceum w Ierapetrze i Dąbrowie Białostockiej, przygotują dzieło sztuki autora antycznego, które w ramach happeningu zaprezentują w teatrze w Delfach, przeprowadzą warsztaty tańca greckiego, a opracowany materiał zademonstrują na placu w Ierapetrze, Grupa pod opieką Uranii będzie poszukiwać złotej proporcji w architekturze starożytnej Grecji, a w szczególności Aten. Odbędą się również warsztaty ceramiczne z elementami malarstwa, aby przywołać konteksty historyczne związane z ceramiką użytkową najstarszych cywilizacji. Szkoły w Ierapetrze i Dąbrowie Białostockiej staną się gospodarzami mini-wystawy ceramiki użytkowej. Niezbędne będzie również wyłonienie grupy projektowej, której zadaniem będzie kontakt z mediami i dokumentowanie działań projektowych. W wyniku ich pracy powstaną prezentacje oraz film (X muza). Praca w grupie pozwoli na doskonalenie umiejętności językowych, a także umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności i kreatywności. Poznając swoich greckich rówieśników, uczniowie nabędą takie cechy jak otwartość na inne kultury i różnorodność, ciekawość świata, chęć do nauki i rozwijania swoich umiejętności. Szerokie horyzonty kulturowe i społeczne, które zdobędą uczestnicy w trakcie realizacji projektu, przełamią bariery i dodadzą pewności siebie, które są niezbędne w nauce, a w efekcie na rynku pracy. W celu upowszechniania rezultatów projektu, uczestnicy po powrocie z każdego wyjazdu zorganizują spotkania z lokalną społecznością, podczas których zaprezentują zdjęcia i filmy nagrane podczas mobilności oraz opowiedzą o swoich doświadczeniach. Informacje o działaniach projektowych będą zamieszczane na stronach internetowych szkół, na szkolnych facebookach, na grupie na Facebooku związanej z projektem, w materiałach eTwinningu, w lokalnej prasie i telewizji. Po każdym wyjeździe przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu i przedstawione zostaną wnioski.