Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika

19 stycznia 2023 roku po raz dwudziesty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły – Generała Nikodema Sulika.

W tak ważnym dla dąbrowskiej społeczności wydarzeniu udział wzięli:

Jerzy Białomyzy  – Wicestarosta Powiatu Sokólskiego,

• Artur Gajlewicz  – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej,

• Zbigniew Dębko  – Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego,

• Ewa Dębko – Prezes Stowarzyszenia Towarzystwa „Ziemia Sokólska”, 

• ppłk Dariusz Szorc  – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku,

• mjr Piotr Korzunowicz – przedstawiciel 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,

• por. Marcin Dąbrowski  – przedstawiciel 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

• Andrzej Kamliński  – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Prezes Fundacji Gama.

 W trakcie akademii ogłoszono wyniki i podsumowano pięć konkursów  zorganizowanych w związku z Patronem dąbrowskiej placówki.

 Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół – Jarosława Budnika, który w swoim przemówieniu odwołał się do życiorysu Generała Nikodema Sulika, podkreślając jego udział w walce o wolną i niepodległą Polskę. Jednocześnie wskazywał, iż cechy takie jak sumienność, pracowitość, odwaga czy troska o innych, są wartościami ponadczasowymi. Pogratulował tak wybitnego patrona także dla 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku i podziwiał dotychczasowe starania i determinację Dowódcy płk. Pawła Lachowskiego o patronat tego wybitnego Polaka dla jednostki wojskowej.

W części artystycznej przybliżającej życiorys Naszego bohatera wystąpiły: Julia Kalenik i Martyna Fiedorowicz z kl.I B oraz Karolina Karpienia i  Milena Hukałowicz z kl. III B, zaś akademię uświetniły swoim pięknym wokalem Marta Ryszkiewicz, Oliwia Rusiecka – Łapciuk, Wiktoria Żdanuk oraz Michał Pawlukiewicz (także z akompaniamentem gitary). Uczniowie pracowali pod opieką merytoryczną i artystyczną Krystyny Huryn i Doroty Budzińskiej.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Anna Kulhawik