Z wizytą w  Narwiańskim Parku Narodowym 23 stycznia 2022r.

Na specjalne zaproszenie dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego – Grzegorza Piekarskiego (naszego absolwenta), grupa polskich uczniów realizujących projekt „Sorry, taki mamy klimat”, rozszerzona o osoby zainteresowane biologią pod opieką trojga nauczycieli, zwiedziła Narwiański Park Narodowy. Gościliśmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej  „Młynarzówka” w Kurowie.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od krótkich filmików. Pierwszy –  przedstawiał  najważniejsze informacje o Narwiańskim Parku Narodowym i jego walorach przyrodniczych, zaś drugi mówił o powstawaniu Doliny Narwi. Potem na sali wystawowej, składającej się z  9 oryginalnie przygotowanych stanowisk multimedialnych, mogliśmy dosłownie prawie wszystkimi zmysłami podziwiać roślinność oraz zwierzynę zamieszkującą mokradła nad Narwią.

Uczniowie wzięli również udział w  zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem   mikroskopów. Badano właściwości wody i gleby za pomocą różnorodnych doświadczeń chemicznych, które to są bardzo zbieżne z założeniami naszego projektu.

Na zakończenie naszej wycieczki dyrekcja parku zaproponowała nam ognisko na polu biwakowym w Kurowie a także krótki spacer jedną z kładek. Także zostaliśmy obdarowani prezentami – publikacje NPN.

Za gościnność i miłe przyjęcie bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom Narwiańskiego Parku Narodowego a w szczególności składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi – Grzegorzowi Piekarskiemu.

Tekst: Edyta Budnik, Karolina Karpienia, zdjęcia: Edyta Budnik, Anna Kulhawik, Natalia Wnuk