Zakończenie stażu w Grecji

Wszystko, co dobre, niestety szybko się kończy, ale najpiękniejsze wspomnienia z projektu pozostaną na zawsze z  uczestnikami krótkoterminowej mobilności w Grecji o specjalności kucharz ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, którzy brali udział w projekcie o nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000035566 z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. Przekonali się, że Grecja jest piękna a staże bardzo pożyteczne.
Zdjęcia: Marta Mandziej