,,Zamrożona” w języku cząstka dawnej rzeczywistości

10 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej ( kl. I B oraz grupa z kl. III PR pod opieką nauczycieli D. Budzińskiej i U. Puczyńskiej)  mieli przyjemność uczestniczyć w promocji książki „Mowa prosta mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka” opracowanej przez Jerzego Białomyzego i Elżbietę Wierzbicką –    Piotrowską. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim. Wzięli w nim udział również m.in. starosta sokólski Piotr Rećko, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, radni,  duchowni oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać przemówień prof. dr hab. Instytutu Języka Polskiego UW Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej oraz prof. dr hab. Barbary Falińskiej – specjalistek od językoznawstwa i gwary. Badaczki przedstawiły historię projektu „Dialog pokoleń”, licznych obozów gwaroznawczych, gromadzenia  nagrań rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi. Wieloletnie badania nad „językiem prostym” zaowocowały m.in. promowaną dziś pracą naukową.

Prezentacji  książki towarzyszyła wystawa „Słowa ocalone od zapomnienia”, z której można było dowiedzieć się czym jest np. cółko, wystek czy lejbik.

Spotkanie skłoniło do refleksji nad istotą języka – często traktujemy go „jak powietrze”, oczywistość a przecież stanowi spoiwo relacji międzyludzkich ponad podziałami religijnymi czy narodowymi. Być może stało się również iskrą, która roznieci płomień zainteresowania gwarą, historią i dawnymi obyczajami terenów bliskich nam wszystkim.

Tekst: Agnieszka Budnik kl. III A i Dorota Budzińska