Archiwa dzienne 09/10/2019

Wybraliśmy nowy samorząd szkolny

09/10/2019 Aktualności

Dnia 03.10.2019 r. w naszym liceum odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Uczestniczyło w nich 14 kandydatów, wśród nich uczniowie z drugich, jak i z pierwszych klas. W nowym roku szkolnym wybory odbyły się w taki sam sposób, jak i ubiegłych latach, tzn.  została zorganizowana debata dla kandydatów. Miała ona na celu pomoc wyborcom w podjęciu rzetelnej decyzji, ale także przybliżenie uczniom, zwłaszcza klas pierwszych, idei prawdziwych wyborów. Kandydaci dokonali własnej autoprezentacji, podkreślając w niej  swoje plany i wizję funkcjonowania samorządu szkolnego. Debatę przygotowali Karol Ostaszewski i Daniel Pużuk, zaś poprowadził Karol Ostaszewski, dotychczasowy przewodniczący samorządu.
W wyborach wzięło udział 195 osób, głosów nieważnych oddano 10. Natomiast zdecydowaną

Czytaj dalej