Wybraliśmy nowy samorząd szkolny

Dnia 03.10.2019 r. w naszym liceum odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Uczestniczyło w nich 14 kandydatów, wśród nich uczniowie z drugich, jak i z pierwszych klas. W nowym roku szkolnym wybory odbyły się w taki sam sposób, jak i ubiegłych latach, tzn.  została zorganizowana debata dla kandydatów. Miała ona na celu pomoc wyborcom w podjęciu rzetelnej decyzji, ale także przybliżenie uczniom, zwłaszcza klas pierwszych, idei prawdziwych wyborów. Kandydaci dokonali własnej autoprezentacji, podkreślając w niej  swoje plany i wizję funkcjonowania samorządu szkolnego. Debatę przygotowali Karol Ostaszewski i Daniel Pużuk, zaś poprowadził Karol Ostaszewski, dotychczasowy przewodniczący samorządu.
W wyborach wzięło udział 195 osób, głosów nieważnych oddano 10. Natomiast zdecydowaną przewagą wybory do samorządu uczniowskiego wygrał Adam Kłoczko z klasy II a, zdobywając 69 głosów i miano przewodniczącego szkoły ( z całą pewnością jego zwycięstwo to duża zasługa Bartosza Sienkiewicza,  który w swojej autoprezentacji więcej miejsca poświęcił zareklamowaniu przyjaciela, niż własnej osoby). Nowym wiceprzewodniczącym został Hubert Dziemiach (I B), zdobywając 25 głosów. Pozostałymi członkami samorządu uczniowskiego zostali kolejno: Eugeniusz Kapucki  – 20 głosów, Angelika Wilczyńska  – 16 głosy, Alina Obuchowicz – II B – 12 głosów. Samorząd szkolny zasili jeszcze Bartosz Sienkiewicz i Agnieszka Chodziutko.  Osoby w/w będą także reprezentować społeczność uczniowską w Radzie Szkoły.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkolnej społeczności oraz dotrzymania obietnic przedwyborczych.

Tekst – Edyta Budnik, zdjęcia Urszula Lipska