01/12/2018 Aktualności

Młodzież klas V-VII ze Szkoły Podstawowej w Bagnach uczestniczyła w wycieczce, zwiedzając Izbę Regionalną w Nowym Dworze oraz prawosławną cerkiew i cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej. Uczniowie wraz z opiekunami przybyli również do naszej szkoły, gdzie mieli możliwość zapoznania się z wyjątkowymi pracami Marka Podwala „Kadisz dla Dąbrowy”. Dowiedzieli się również o projektach realizowanych przez uczniów liceum – „Mosty wielokulturowości” oraz „Krokus”. Celem wycieczki było pokazanie młodym ludziom różnorodności wyznaniowej i kulturowej dawnej i dzisiejszej Dąbrowy oraz okolic.
Dziękuję pani Małgorzacie Pycz – dyrektor SP w Bagnach za pomoc w organizacji wycieczki.

Jolanta Konstańczuk