Drugi i trzeci dzień pobytu nauczycieli z Grecji i Turcji w naszej szkole

28 i 29 listopada 2018 roku to kolejne dni pobytu  nauczycieli z Turcji i Grecji w Polsce i na Podlasiu, w ramach wizyty studyjnej realizowanej poprzez program Erasmus +  w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży.  Program obejmował spotkania warsztatowe dotyczące realizacji projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” i  dyskusje panelowe. Doprecyzowano  poszczególne etapy realizacji projektu,  uszczegółowiono harmonogram działań i kryteria doboru uczestników. Dużo uwagi także poświęcono  aktywnym metodom nauczania matematyki. Każda delegacja przedstawiła wiele różnorodnych propozycji, z czego ustalono, że jedna z nich (w postaci gry edukacyjnej i przygotowanej do niej instrukcji) zostanie zaprezentowana na następnej wizycie studyjnej uczniów i nauczycieli w Polsce w marcu 2019 r.  Zaplanowano także spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwem Powiatowym w Sokółce. Reprezentująca władze samorządowe Anetta Zubrzycka, przedstawiła podstawowe informacje na temat Powiatu Sokólskiego, systemu oświaty w Polsce oraz podała ogólne informacje na temat wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sokólski.

W trakcie pobytu nasi goście mieli możliwość zwiedzenia niektórych atrakcji Podlasia (Muzeum Ikon w Supraślu, Pałac Branickich i neogotycka katedra – kościół Wniebowzięcia NMP) oraz spróbować regionalnych potraw.

Tekst i zdjęcia: Edyta Budnik