Archiwa dzienne 29/10/2018

Ruszyła „Ekstraklasa Matematyczna” 2018/2019.

29/10/2018 Inne

Przedstawiamy klasyfikację po październikowym etapie :

Uczniowie, którzy uzyskali 2 punkty:

Jakub Antonik kl. IIB
Anna Wysocka IIIA
Agnieszka Gniedziejko IIIB
Kamila Mościcka IIB
Patryk Sak IIB
Kamila Łazar IB
Maciej Budnik kl. IIIB
Michał Kuźma kl. IIIB

Uczniowie, którzy uzyskali 1  punkt:

Julia Krahel IIIB
Jakub Kuźma kl. IIIB
Kacper Rusiecki kl. IIIB
Paulina Czerżyńska IB
Agnieszka Piruta IB
Paulina Godlewska kl. IB
Maria Stankiewicz kl. IB
Klaudia Mancewicz kl. IB
Joanna Mościcka kl. IB

 

Następny etap konkursu przeprowadzony będzie 15 listopada.

Czytaj dalej

Zakończenie inwestycji: termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

29/10/2018 Aktualności

Zakres robót na budynku szkoły i internatu ZS w Dąbrowie Białostockiej obejmował: termomodernizację dachu, wymianę stolarki  okiennej  i zewnętrznych drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty izolacyjne zewnętrznych ścian fundamentowych, instalację  fotowoltaiczną i  odgromową. Wartość  całego zadania opiewała na kwotę 2 361 600 złotych. Koszt termomodernizacji  budynku szkoły wyniósł 1 365 300 złotych, zaś internatu 996 300 złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe GENO Sp. z o. o. W imieniu firmy wyznaczony został kierownik budowy Jan Gliński , kierownikiem robót branży elektrycznej został Jarosław Lasota. Projektantem zastosowanych rozwiązań był  Karol Klimowicz.

16.10. 2018 świętowaliśmy zakończenie historycznej inwestycji, czyli

Czytaj dalej

Rozdanie stypendiów Starosty Sokólskiego w ramach XXVII edycji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”

29/10/2018 Aktualności

Święto Edukacji Narodowej było także dobrą okazją do wręczenia stypendiów. Czterdzieścioro dziewięcioro uczniów otrzymało takie stypendium. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Czytaj dalej

Święto Edukacji Narodowej

29/10/2018 Aktualności

Ta doroczna uroczystość w tym roku szkolnym wyglądała zupełnie inaczej  niż w latach poprzednich. Dzień Edukacji Narodowej  w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika obchodzono  16 października  2018 i połączono ją z uroczystym zakończeniem inwestycji, jaką była termomodernizacja budynku szkoły wraz z internatem.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście tj  władze samorządowe powiatu i  gminy, pracownicy starostwa powiatowego, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, z którymi szkoła współpracuje, projektant zastosowanych rozwiązań termomodernizacyjnych, przedstawiciele Rady Rodziców, radni a przede wszystkim główni beneficjenci przedsięwzięcia nauczyciele i młodzież szkolna.

Święto Edukacji Narodowej  jest zawsze dobrą okazją do podziękowań i wyróżnień

Czytaj dalej