Święto Edukacji Narodowej

Ta doroczna uroczystość w tym roku szkolnym wyglądała zupełnie inaczej  niż w latach poprzednich. Dzień Edukacji Narodowej  w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika obchodzono  16 października  2018 i połączono ją z uroczystym zakończeniem inwestycji, jaką była termomodernizacja budynku szkoły wraz z internatem.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście tj  władze samorządowe powiatu i  gminy, pracownicy starostwa powiatowego, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, z którymi szkoła współpracuje, projektant zastosowanych rozwiązań termomodernizacyjnych, przedstawiciele Rady Rodziców, radni a przede wszystkim główni beneficjenci przedsięwzięcia nauczyciele i młodzież szkolna.

Święto Edukacji Narodowej  jest zawsze dobrą okazją do podziękowań i wyróżnień dla nauczycieli. Nagrodę Starosty Sokólskiego w tym roku otrzymali mgr Krystyna Kopańko i mgr Tomasz Leszkowicz, zaś Nagrodę Dyrektora Szkoły dziesięcioro nauczycieli.