Zakończenie inwestycji: termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Zakres robót na budynku szkoły i internatu ZS w Dąbrowie Białostockiej obejmował: termomodernizację dachu, wymianę stolarki  okiennej  i zewnętrznych drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty izolacyjne zewnętrznych ścian fundamentowych, instalację  fotowoltaiczną i  odgromową. Wartość  całego zadania opiewała na kwotę 2 361 600 złotych. Koszt termomodernizacji  budynku szkoły wyniósł 1 365 300 złotych, zaś internatu 996 300 złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe GENO Sp. z o. o. W imieniu firmy wyznaczony został kierownik budowy Jan Gliński , kierownikiem robót branży elektrycznej został Jarosław Lasota. Projektantem zastosowanych rozwiązań był  Karol Klimowicz.

16.10. 2018 świętowaliśmy zakończenie historycznej inwestycji, czyli termomodernizacji budynku szkoły i internatu.  Do symbolicznego przecięcia wstęgi zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządu Powiatu Sokólskiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce, dyrekcja szkoły i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  Zaś proboszczowie parafii rzymskokatolickiej ks. Wacław Lewkowicz i prawosławnej ks. Mikołaj Dejneko dokonali poświęcenia obiektu.

Dyrektor Jarosław Budnik w imieniu swoim i społeczności szkolnej złożył podziękowania  w postaci symbolicznej cegiełki z grawertonem wszystkim, którzy w szczególny sposób pomogli w realizacji inwestycji. Byli to:

  • Zarząd Powiatu Sokólskiego na czele ze Starostą Piotrem Rećko;
  • Jerzy Leszczyński- Marszałek Województwa Podlaskiego;
  • Maciej Michalczuk– Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego GENO Sp. z o. o.;
  • Andrzej Piecielski– Inspektor Nadzoru branży budowlanej;
  • Michał Rećko – Inspektor Powiatowy ds. obiektów kubaturowych;
  • Józef Poniatowski– Inspektor Nadzoru branży elektrycznej;
  • Grzegorz Pul– Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce;
  • Anna Werner – Główny Inżynier – odbierający obiekt , PZD w Sokółce;
  • Joanna Bieszczad – Kierownik Referatu Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sokółce.