Archiwa dzienne 07/05/2018

Rusza rekrutacja. Uwaga kandydaci do klasy sportowej i sportowo-mundurowej!

07/05/2018 Inne

Przypominamy, iż od dnia dzisiejszego uczniowie III klasy gimnazjum mogą złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony kwestionariusz wyrażający wolę nauki w naszej szkole. Absolwentom gimnazjum zainteresowanym nauką w klasie sportowej lub sportowo-mundurowej przypominamy, iż stosowne dokumenty powinni złożyć wcześniej, bo do dnia 18 maja 2018 roku. Dla tych uczniów przygotowana została na dzień 21 maja 2018 roku o godz. 9.00 próba sprawności fizycznej na hali sportowej. Pozostali chętni mają czas na złożenie dokumentów do 22 czerwca 2018 roku.

http://liceum-dabrowa.pl/rekrutacja/proces-rekrutacji-i-dokumenty/

Czytaj dalej

Obchody Dnia Weterana 23. 0 5. – 24. 05. 2018 Jeden cel – wspólna misja. Weterani są z nami.

07/05/2018 Inne

W dn. 23. 05. – 24. 05. 2018 w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika odbędą się po raz pierwszy obchody Dnia Weterana. Impreza ma charakter edukacyjno – sportowy. Przyświecają jej następujące cele:

upamiętnienie weteranów służących w misjach poza granicami państwa;
wsparcie weteranów rannych i poszkodowanych;
propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
wzmacnianie pozytywnego wizerunku polskiego żołnierza;
przekazywanie wiedzy i informacji na temat działań żołnierzy polskich w misjach poza granicami państwa;
propagowanie akcji „List do żołnierza”;
kontynuacja współpracy z 18. Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym w Białymstoku i 1 Brygadą Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
rozwijanie rywalizacji sportowej w duchu fair – play.

Program obchodów:

05. 2018 –

Czytaj dalej