Rusza rekrutacja. Uwaga kandydaci do klasy sportowej i sportowo-mundurowej!

07/05/2018 Inne

Przypominamy, iż od dnia dzisiejszego uczniowie III klasy gimnazjum mogą złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony kwestionariusz wyrażający wolę nauki w naszej szkole. Absolwentom gimnazjum zainteresowanym nauką w klasie sportowej lub sportowo-mundurowej przypominamy, iż stosowne dokumenty powinni złożyć wcześniej, bo do dnia 18 maja 2018 roku. Dla tych uczniów przygotowana została na dzień 21 maja 2018 roku o godz. 9.00 próba sprawności fizycznej na hali sportowej. Pozostali chętni mają czas na złożenie dokumentów do 22 czerwca 2018 roku.

Proces rekrutacji i dokumenty