Obchody Dnia Weterana 23. 0 5. – 24. 05. 2018 Jeden cel – wspólna misja. Weterani są z nami.

W dn. 23. 05. – 24. 05. 2018 w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika odbędą się po raz pierwszy obchody Dnia Weterana. Impreza ma charakter edukacyjno – sportowy. Przyświecają jej następujące cele:

 • upamiętnienie weteranów służących w misjach poza granicami państwa;
 • wsparcie weteranów rannych i poszkodowanych;
 • propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku polskiego żołnierza;
 • przekazywanie wiedzy i informacji na temat działań żołnierzy polskich w misjach poza granicami państwa;
 • propagowanie akcji „List do żołnierza”;
 • kontynuacja współpracy z 18. Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym w Białymstoku i 1 Brygadą Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
 • rozwijanie rywalizacji sportowej w duchu fair – play.

Program obchodów:

 1. 05. 2018 – środa

Dzień Edukacyjny

 1. Quiz obejmujący zagadnienia związane z udziałem żołnierzy WP w misjach poza granicami państwa.
 2. Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych.
 3. Pokazy broni.
 4. Warsztaty pisarskie – akcja „List do żołnierza”.
 1. 05. 2018 – czwartek

Dzień Sportowy – zawody drużynowe

 1. 9:30 – Spotkanie młodzieży i weteranów (konferencja) lub prezentacja na temat misji.
 2. 11:30 – Otwarcie zawodów na hali Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika.
 3. 11:35 – Rozpoczęcie konkurencji.
 4. 15:00 – Zakończenie zawodów: wręczenie nagród, zamkniecie obchodów.

Zgłoszenia uczestnictwa (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w quizie wiedzowym na temat misji oraz w warsztatach tworzenia listu („List do żołnierza”) proszę przesyłać mailowo na adres: lewinowa@gmail.com z tytułem maila: Quiz lub List. Można zgłaszać się do dwóch przedsięwzięć.