Archiwa dzienne 04/06/2020

Matura 2020

04/06/2020 Inne

 

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

DOTYCZĄCA WYTYCZNYCH  DLA ZDAJĄCYCH,  KTÓRZY  BĘDĄ PRZYSTĘPOWALI DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

 

Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły

Czytaj dalej