Uczyć inaczej – Program Równać Szanse i Szkoła Dialogu

W szkole – a jednak inaczej, w klasie – a jednak nie lekcje – 4 października 2019 r. kilkunastu młodych ludzi z ZS im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bagnach, z panią dyrektor Małgorzatą Pycz, uczestniczyło w warsztatach i zajęciach przygotowanych we współpracy z członkami Stowarzyszenia WitaLis i Klubu Obywatelskiego „Młody Obywatel” z Lisewa Malborskiego. Nasi goście i trenerzy – Michał Romanowski (Lisewo Malborskie) i Kamila Gęsiarz (Miłoradz) oraz 5. uczniów ze szkół w Szymankowie, Tczewie, Miłoradzu i Barlewiczkach pokazało i nauczyło nas, jak wykonać nadruki na torbach oraz przygotować szablony nazwisk wykorzystane do napisów na murze. Zajęciom i praktycznej nauce towarzyszyła świetna atmosfera wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń, rozmowy i konkretnych działań.Chcieliśmy poprzez wykonaną pracę – w szkole i na żydowskim cmentarzu – upamiętnić dawnych mieszkańców Dąbrowy. Nadruki na torbach przedstawiają nieistniejącą dąbrowską synagogę a mural z nazwiskami to ślad po dąbrowskich ofiarach Holokaustu. Warsztaty szablonowe odbyły się w ramach realizacji przez Stowarzyszenie WitaLis projektu modelowego Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ekipa z Żuław realizuje projekt i dzięki niemu mogła wspomóc, nie tylko merytorycznie, ale praktycznie,wspólne przedsięwzięcie.Dziękujemy za wiedzę, pomoc, pracę, wspólnie spędzony czas – mamy nadzieję, że dołączymy do Programu „Równać Szanse”.

Dorota Budzińska Lider Dialogu, Jolanta Konstańczuk i Michał Romanowski