Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej
11 października 2019 r. w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością społeczność szkolną zaszczycili: ppłk Mieczysław Gurgielewicz – zastępca Dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, komisarz Janusz Sepko – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, Jerzy Białomyzy – Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego, Stanisław Konopka – wieloletni, emerytowany dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu dyrektor Jarosław Budnik podkreślał trud pracy nauczyciela, jego zaangażowanie w proces wychowawczy i edukacyjny uczniów. Serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, w tym na rzecz klas mundurowych, złożył zebranym również ppłk Mieczysław Gurgielewicz oraz kom. Janusz Sepko. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Starosty Sokólskiego Piotra Rećki i Wicestarosty Bożeny Jelskiej – Jaroś odczytał Jerzy Białomyzy. Wręczył także nagrodę Starosty Sokólskiego dyrektorowi szkoły Jarosławowi Budnikowi.
W części artystycznej skecze na temat szkoły i nauczycieli oraz piosenki przygotowali uczniowie pod opieką Krystyny Kopańko, Katarzyny Sidorowicz oraz Mirelli Stupak. Część oficjalna związana była z wręczeniem nagród Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Biał. 17. nauczycielom za ich pracę na rzecz młodzieży. Zaprezentowany został także film przedstawiający sylwetki oraz osiągnięcia stypendystów Zespołu Szkół nagrodzonych stypendiami Starosty Sokólskiego. Wzruszającym akcentem było pożegnanie Pani Teresy Ławrynowicz, wieloletniej księgowej szkoły, która odeszła na emeryturę.
Wszystkim nauczycielom, uczniom oraz pracownikom obsługi i administracji Zespołu Szkół życzymy sukcesów w życiu zawodowym, szkolnym i osobistym. Tekst: J. Budnik, E. Masłowska; zdjęcia: ZS w Dąbrowie Białostockiej