Archiwa dzienne 01/03/2019

„Uczniowie klasy mundurowej pamiętajcie, że mundur zobowiązuje (…) także do dawania świadectwa bycia dobrym człowiekiem”, czyli o ślubowaniu I klasy mundurowej w LO w Dąbrowie Białostockiej

01/03/2019 Aktualności


Ślubowanie to najważniejsza i najbardziej wzruszająca uroczystość w życiu ucznia pierwszej klasy mundurowej. W Zespole Szkół im. gen. N. Sulika miała ona miejsce 22.02.2019 r. w pięknie i klimatycznie udekorowanej hali sportowej. Tego dnia społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście, zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i władze samorządowe oraz rodzice, przyjaciele i najbliższa rodzina uczniów I kl. mundurowej. W tym ważnym dla dąbrowskiej społeczności dniu udział wzięli:
• płk Sławomir Kocanowski – dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
• ppłk Dariusz Szorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku;
• mjr Andrzej Koc - reprezentował Wojewódzki Sztab Wojskowy;
• ppor. Daniel Kochanowski z 1.

Czytaj dalej

Zajęcia z II kl. mundurową prowadzone przez oficerów i podoficerów z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”

01/03/2019 Aktualności

Dn. 21.02.2019 odbyły się kolejne cykliczne zajęcia kl. II C w zw. z udziałem tejże klasy w „Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Tematem szkolenia była realizacja działań taktycznych, systemów łączności oraz wyb. zagadnienia z zakresu ratownictwa na polu walki. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwał ppor. Daniel Kochanowski.

Czytaj dalej