„Uczniowie klasy mundurowej pamiętajcie, że mundur zobowiązuje (…) także do dawania świadectwa bycia dobrym człowiekiem”, czyli o ślubowaniu I klasy mundurowej w LO w Dąbrowie Białostockiej

Ślubowanie to najważniejsza i najbardziej wzruszająca uroczystość w życiu ucznia pierwszej klasy mundurowej. W Zespole Szkół im. gen. N. Sulika miała ona miejsce 22.02.2019 r. w pięknie i klimatycznie udekorowanej hali sportowej. Tego dnia społeczność szkolną swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście, zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i władze samorządowe oraz rodzice, przyjaciele i najbliższa rodzina uczniów I kl. mundurowej. W tym ważnym dla dąbrowskiej społeczności dniu udział wzięli:
• płk Sławomir Kocanowski – dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
• ppłk Dariusz Szorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku;
• mjr Andrzej Koc – reprezentował Wojewódzki Sztab Wojskowy;
• ppor. Daniel Kochanowski z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
• ppor. Dariusz Czartoryjski z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego;
• kpr. Łukasz Adamczyk i kpr. Paweł Szczepanik z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, weterani misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie;
• ppor. Wojciech Danilczyk – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze;
• mł. insp. Krzysztof Pawłowski – Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Sokółce;
Gościliśmy także przedstawicieli władz samorządowych, w tym :
• Burmistrza Dąbrowy Białostockiej – Artura Gajlewicza;
• Kierownik Referatu Oświaty – Anettę Zubrzycką;
• Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka – Leszka Kiejkę,
• Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – Macieja Sulika;
• Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej i jednocześnie Prezesa Fundacji Gama – Andrzeja Kamlińskiego.
Uczniowie I klasy mundurowej złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor Jarosław Budnik w swoim przemówieniu m.in. odniósł się do udziału uczniów w „Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” i wielu atutach wynikających z udziału w tymże przedsięwzięciu.
Zwieńczeniem wielogodzinnych przygotowań był zaprezentowany układ musztry paradnej z bronią w wykonaniu pierwszoklasistów. W organizację całej uroczystości, w tym także musztry a przede wszystkim dekoracji i rekwizytów, zaangażował się st. chor. sztab. rez. Straży Granicznej Janusz Bielawski – opiekun klas mundurowych. Następnie można było podziwiać uczniów kl. I, II i III w efektownym, przygotowanym z wielkim rozmachem, pokazie samoobrony i taekwon-do. Tę część programu koordynował instruktor Tomasz Leszkowicz. W części artystycznej zaprezentowały się najzdolniejsze (i najbardziej utytułowane) szkolne wokalistki z kl. I i III w krótkim repertuarze pieśni patriotycznych. Opiekę artystyczną nad tą częścią sprawowały Agnieszka Dzienisik i Krystyna Kopańko.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć. Można było także posilić się wojskową grochówką, przygotowaną przez uczniów kl. I Szkoły Branżowej I Stopnia pracujących pod opieką Marty Mandziej.
Ślubowanie klas mundurowych w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika to wyjątkowa i ciesząca się już kilkuletnią tradycją uroczystość.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Zuzanna Jurgilewicz