Zajęcia z II kl. mundurową prowadzone przez oficerów i podoficerów z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”

01/03/2019 Aktualności

Dn. 21.02.2019 odbyły się kolejne cykliczne zajęcia kl. II C w zw. z udziałem tejże klasy w „Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Tematem szkolenia była realizacja działań taktycznych, systemów łączności oraz wyb. zagadnienia z zakresu ratownictwa na polu walki. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwał ppor. Daniel Kochanowski.