Z wizytą w Placówce Straży Granicznej w Lipsku

Wśród wielu przedsięwzięć klas mundurowych jest także cykl spotkań w Placówce Straży Granicznej w Lipsku. Miał on miejsce w październiku i uczestniczyła w nim kl. II C. Funkcjonariusze SG oprowadzali grupę uczniów po placówce, zapoznawali ze sprzętem, z którego oni korzystają podczas służb w bezpośredniej ochronie granicy państwa. Pracownicy demonstrowali pojazdy używane przez nich w codziennej służbie. Uczniowie mieli także możliwość dokładnego obejrzenia sprzętu oraz skorzystania z niego. W dalszej części zajęć grupy uczniów były oprowadzone po pomieszczeniach znajdujących się w placówce, np. po celach. Funkcjonariusz opowiedział, jak wygląda praca psów w służbie granicznej oraz zademonstrował, przy pomocy psa, jak przebiega przeszukanie budynku w celu schwytania sprawcy. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie granicy Państwa Polskiego w Lipszczanach i pozyskanie wielu ciekawych informacji na jej temat.
Punktem kulminacyjnym wyjazdu było zwiedzanie cmentarza w Nowym Dworze. Uczniowie odwiedzili także grób pochowanego harcerza/ żołnierza, szer. Michała Grędo.

Tekst i zdjęcia Janusz Bielawski