Szkolenie

9 listopada 2018 r. odbył się wyjazd uczniów klasy mundurowej do Białegostoku. Jak powszechnie wiadomo klasa II C objęta jest programem pilotażowym MON. W ramach zajęć szkoleniowych młodzież miała możliwość pracy z granatem ręcznym szkoleniowym typu RG-42 oraz F-1. Posługując się granatem F-1, mieli za zadanie pokonać pewne etapy, aby bezpiecznie wykonać rzut na „otwartym polu walki”. Zostały również omówione w pierwszej kolejności zasady BLOS, czyli bezpiecznego postępowania z bronią. Uczniowie mieli również możliwość posługiwania się bronią typu „BERYL” oraz 7,6mm KW BOR-308. Omawiane były także zasady prawidłowego celowania oraz najczęstsze błędy przy jego wykonywaniu.
Najbardziej docenić należy żołnierzy, którzy w bardzo licznej grupie się zmobilizowali, aby przekazać całą wiedzę oraz umiejętności, ponieważ na jedną osobę szkoloną przypadała więcej niż jedna osoba przeprowadzająca szkolenie.

Tekst: Wiktoria Kondracka II C, zdjęcia Kamil Guziejko, Janusz Bielawski