Spotkanie z nauką o języku w związku z projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3

30 października  odbyło się  kolejne już spotkanie grupy młodzieży  z  dąbrowskiego ogólnika z Ewą Gorlewską – asystentką  w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie  w Białymstoku. Celem prelekcji połączonej z warsztatem było propagowanie nauki o języku oraz  popularyzowanie korzystania ze słowników języka polskiego. Temat spotkania: „Język i poznanie”oraz „Czym jest językowy obraz świata ?”.

Prelegentka zaczyna od hipotezy, że sposób widzenia rzeczywistości językowej jest zdeterminowany przez struktury językowe  oraz słowa w danym języku. Wskazuje też źródła językowego obrazu świata” :”Retoryka” Arystotelesa, teoria I. Kanta, koncepcja ducha narodu i języka Hegla oraz cechy języka , takie jak: subiektywizm, relatywizm, antropocentryzm, wartościowanie, stereotypy, wspólnota obrazowania.

Istotnym elementem spotkania były ćwiczenia praktyczne, które polegały na porównaniu definicji ze „Słownika języka polskiego” pod redakcją M. Szymczaka z definicją skojarzeniową. Przywołano takie wyrazy jak : matka, dom, czerń. Z ćwiczeń wynikało, że stereotypy są nośnikiem językowego obrazu świata i często jak myślimy, tak mówimy.

Młodzież  z uwaga wysłuchała wykładu, współuczestniczyła, odpowiadała na pytania oraz wykazała się aktywnością podczas ćwiczeń.

Serdecznie dziękujemy Ewie Gorlewskiej za  lekcję nauki o języku.

Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska

dav

sdr

dav

dav