Patriotyzm dawniej, a dziś… w 100 – lecie odzyskania niepodległości

W ramach współpracy z 20. Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną odbyło się spotkanie ze st. chor. Mikołajem Błogosławskim – podoficerem specjalistą sekcji wychowawczej. Na zaprezentowanym wykładzie młodzież zapoznała się z szeroko pojętym zagadnieniem patriotyzmu, dotyczącym zarówno aspektów związanych z odzyskaną w 1918 r. tożsamością narodową, jak i tych bardzo współczesnych, odnoszących się do udziału żołnierzy WP w rożnych rodzajach misji poza granicami kraju. Prelegent zwracał uwagę na kwestie związane z życiem społeczności „małej Ojczyzny”, kultywowaniu pamięci przodków i bohaterów narodowych, stosunku młodzieży do obowiązków obywatelskich, przejawiających się chociażby w postaci korzystania z prawa do głosowania w wyborach. Gość zasygnalizował również zagrożenia mogące wypływać z zaniechania dbałości o postawy patriotyczne, które należy kształtować zwłaszcza w młodym wieku. Szczególny nacisk położył na wartość pamięci, jako pomostu łączącego przeszłość z teraźniejszością.

Tekst: E. Masłowska, zdjęcia: sokolka.tv