Nauczyciele z Grecji i Turcji w naszej szkole

W dniu 27 listopada 2018 roku do naszej szkoły zawitała grupa nauczycieli z Turcji i Grecji. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza wizyta zagranicznych gości w ramach projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka”. Podobne wizyty odbędą się we wszystkich krajach partnerskich i poprzedzą realizowane w ramach programu Erasmus + wymiany młodzieży. Dzisiejsze spotkanie, w pierwszym dniu pobytu gości służyło w głównej mierze zapoznaniu się organizacji partnerskich ze sobą, poznanie ich specyfiki działania oraz uzgodnienie szczegółów programowych. Nie zabrakło jednak zasadniczej części merytorycznej, jaką był wykład na temat aktywnych metod nauczania matematyki oraz zakresu programowego tego przedmiotu zaprezentowanej przez przedstawiciela Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Wizyta zaproszonych gości potrwa do 30 listopada 2018 roku.