Konkurs Plastyczny „Oryginalna Okładka Lektury” zorganizowany w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020.

W Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się konkurs plastyczny pt. ,, Oryginalna Okładka Lektury” organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i skierowany do wszystkich uczniów szkoły.
Celem konkursu było:
• popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
• wzrost świadomości wśród młodzieży wpływu czytelnictwa na wszechstronny rozwój człowieka,
• rozbudzenie wyobraźni i innowacji twórczych,
• rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,
• rozwijanie umiejętności plastycznych.
Prace należało dostarczyć do dnia 5.11.2018 r.
Spośród 18 prac komisja konkursowa w składzie: Joanna Pigiel, Katarzyna Sidorowicz i Urszula Lipska wyłoniła zwycięzców:
I miejsce: Paula Kudaj kl. 3b
II miejsce: Aleksandra Jodczyk kl. 2b
III miejsce: Paulina Silwonik kl. 3b.
Nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu projektu w dniu 6.12.2018 roku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.