Archiwa miesięczne Luty 2018

19/02/2018 AktualnościInne

Uczniowie klasy mundurowej z szacunkiem noście mundur, bądźcie zawsze jego godni i dopełnijcie roty ślubowania, czyli ślubowanie I klasy mundurowej w LO

w Dąbrowie Białostockiej

Ślubowanie to najważniejsza w życiu ucznia klasy mundurowej uroczystość. W Zespole Szkół im. gen. N. Sulika miała ona miejsce 16.02.2017. Tego dnia  mieliśmy okazję witać licznie zgromadzonych gości, zarówno przedstawicieli służb mundurowych, jak i władze samorządowe oraz licznie przybyłych rodziców, przyjaciół i najbliższą  rodzinę uczniów I kl. mundurowej. W tak ważnym dla naszej szkolnej społeczności dniu udział wzięli:

mjr Mariusz Zawadzki - przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku;
Komendanta Wojewódzkiego Policji

Czytaj dalej

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” ‘2017

15/02/2018 AktualnościInne

Niestety nie udało się nam powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu, gdzie Patrycja Lipska zajęła 1 m. w kraju i uzyskała maksymalny wynik 100 %. W tym roku szkolnym najlepszy wynik  zanotowała Karolina Jadeszko (85%) i otrzymała nagrodę książkową. Z pozostałej pokaźnej grupy konkursowiczów wyróżnienie także otrzymali (kolejność wg uzyskanej punktacji):

Michał Topolewski, Agnieszka Budnik
Justyna Kłoczko, Dominika Chodziutko
Mateusz Łantowski, Magdalena Giełażyn, Justyna Ławrynowicz, Magdalena Milewska
Patrycja Lipska, Dominika Sutuła, Weronika Klemienia

Pozostałe osoby otrzymały  dyplomy uznania.

Czytaj dalej

Manewry

13/02/2018 AktualnościInne

Kolejne manewry uczniów klas mundurowych poświęcone były tylko przygotowaniu uczniów pierwszej klasy do uroczystego ślubowania które jest zarazem wielki świętem w murach naszej szkoły. Starsze roczniki indywidualnie uczyły swoich młodszych kolegów i koleżanki podstaw musztry. Uczniowie opanowali nowy układu musztry paradnej. Nie zapomnieliśmy włączyć elementu musztry który został wymyślony na pierwsze ślubowanie w historii szkoły. Było ciężko i pracowicie a efekt będzie można zobaczyć już w piątek 16.02.2018 roku o godzinie 12 na hali Zespołu Szkół. Serdecznie zapraszamy.
Janusz Bielawski

Czytaj dalej

12/02/2018 AktualnościInne

Miło nam poinformować, iż nasz uczeń Miłosz Zawadzki został powołany do kadry narodowej Polski Juniorów w piłce ręcznej. Jest to ogromne wyróżnienie dla samego ucznia , ale także bardzo dobra promocja klasy sportowej a także naszej szkoły.

Czytaj dalej

„Dzień Mokradeł”

09/02/2018 AktualnościInne

Dn. 01.02.2018r uczniowie klas mundurowych wybrali się do Biebrzańskiego Parku Narodowego na wycieczkę ph,,Dzień Mokradeł". Miejscem startu była miejscowość Grobla Honczarowska. Pod merytoryczną opieką Piotra Dombrowskiego uczniowie zapoznawali się z tajemnicami lasu biebrzańskiego. Interesującym doświadczeniem była nauka  rozpoznawania śladów zwierząt . Cała wyprawa liczyła około 7 km. Ognisko i ciepła kiełbaska była miłym akcentem kończącym kilkugodzinne zmagania.

Weronika Sołtys

Czytaj dalej

Mundurówka w Straży Granicznej

09/02/2018 AktualnościInne

Dnia 30 stycznia 2018 r. młodzież z III klasy mundurowej miała okazję zwiedzić placówkę Straży Granicznej w Augustowie. Uczniowie obserwowali pracę placówki w wewnętrznej strefie kraju. Dowiedzieli się także, jakie pełni obowiązki. Interesującym działem w SG była kryminologia. Młodzież sama mogła doświadczyć, jak zdejmuje się odciski palców z różnych powierzchni. Miała także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na trenażerze elektronicznym do broni krótkiej. Na zakończenie wizyty oglądano służbowe auta, które pełnią istotną rolę w pracy funkcjonariuszy.
Uczniowie i opiekun klas mundurowych wyrażają ogromną wdzięczność kierownictwu placówki za możliwość zwizytowania obiektu.

Kinga Reut

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

07/02/2018 Inne

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF,
z dniem 7 lutego 2018 r. ogłasza I edycję naboru kandydatów na określone poniżej formy wsparcia objęte projektem:

zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
zajęcia dodatkowe podnoszące

Czytaj dalej

Studniówka A. D. 2018

04/02/2018 AktualnościInne

Tegoroczna studniówka należy już do historii. Chociaż przygotowania były karkołomne, ale efekt imponujący. Rada Pedagogiczna, rodzice a przede wszystkim uczniowie klas III jeszcze raz bardzo dziękują pani Jolancie Lewkowicz  - koordynatorowi części artystycznej za włożony trud, poświęcony czas, anielską cierpliwość oraz wszelką życzliwość i pomoc. Nie da się  lepiej tego ująć niż literacka parafraza poczyniona przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika w studniówkowym przemówieniu:

„Jeszcze się nie narodził, kto lepiej od Joli poloneza wodził….”

Przeżyjmy to jeszcze raz.  Poniżej prezentujemy zdjęcia ze studniówki, dzięki uprzejmości  p. Tomasza Lewki.

Polecamy także Waszej uwadze filmik z sokolkatv

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5cHB9Ra937k

 

Czytaj dalej
1 2