Mundurówka w Straży Granicznej

Dnia 30 stycznia 2018 r. młodzież z III klasy mundurowej miała okazję zwiedzić placówkę Straży Granicznej w Augustowie. Uczniowie obserwowali pracę placówki w wewnętrznej strefie kraju. Dowiedzieli się także, jakie pełni obowiązki. Interesującym działem w SG była kryminologia. Młodzież sama mogła doświadczyć, jak zdejmuje się odciski palców z różnych powierzchni. Miała także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na trenażerze elektronicznym do broni krótkiej. Na zakończenie wizyty oglądano służbowe auta, które pełnią istotną rolę w pracy funkcjonariuszy.
Uczniowie i opiekun klas mundurowych wyrażają ogromną wdzięczność kierownictwu placówki za możliwość zwizytowania obiektu.

Kinga Reut