Uczniowie klasy mundurowej z szacunkiem noście mundur, bądźcie zawsze jego godni i dopełnijcie roty ślubowania, czyli ślubowanie I klasy mundurowej w LO

w Dąbrowie Białostockiej

Ślubowanie to najważniejsza w życiu ucznia klasy mundurowej uroczystość. W Zespole Szkół im. gen. N. Sulika miała ona miejsce 16.02.2017. Tego dnia  mieliśmy okazję witać licznie zgromadzonych gości, zarówno przedstawicieli służb mundurowych, jak i władze samorządowe oraz licznie przybyłych rodziców, przyjaciół i najbliższą  rodzinę uczniów I kl. mundurowej. W tak ważnym dla naszej szkolnej społeczności dniu udział wzięli:

 • mjr Mariusz Zawadzki – przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku;
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji reprezentował inspektor Paweł Maciejuk;
 • mjr Mariusz Jelski – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lipsku;
 • Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce reprezentował st. kapitan. Cezary Marcinkiewicz;
 • pilot – Katarzyna Tomiak – Siemieniewicz;
 • Wojciech Danilczyk – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze;
 • chor. Grzegorz Pracki – przedstawiciel Dowódcy Garnizonu w Osowcu;
 • Powiatowy Komendant Policji w Sokółce – podinsp. Krzysztof Mróz;
 • Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej podkom. Janusz Sepko;
 • sierż. rezerwy Szymon Mutwicki – weterana misji w Iraku i Afganistanie;
 • Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk;
 • Podlaską Kurator Oświaty – reprezentował dr Tadeusz Mosiek;

Gościliśmy także przedstawicieli władz samorządowych, w tym :

 • Starostę Powiatu Sokólskiego Piotra Rećkę;
 • Wicestarostę Jerzego Białomyzego;
 • Przedstawiciela Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicję Rysiejko;
 • Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka Leszka Kiejkę,
 • Stanisława Danilewicza – Przewodniczącego Rady Seniorów w Dąbrowie Biał.;
 • Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury – Macieja Sulika;
 • Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej i jednocześnie Prezesa Fundacji Gama –    Andrzeja Kamlińskiego;

Uczniowie I klasy mundurowej złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Potem zaprezentowali układ musztry paradnej. W przygotowanie całej  uroczystości, w tym także musztry a przede wszystkim dekoracji i rekwizytów zaangażował się st. chor. szt. rezerwy Straży Granicznej Janusz Bielawski – opiekun klas mundurowych. Następnie  można było podziwiać uczniów kl. I, a także kilkoro z kl. II, w efektownym pokazie samoobrony i taekwon-do. Tę część programu koordynował instruktor Tomasz Leszkowicz.

Dyrektor Jarosław Budnik  w swoim przemówieniu m.in. odniósł się do spotkania z Szymonem Mutwickim – weteranem misji w Iraku i Afganistanie. Nasz bohater zadeklarował, że zauczestniczy w każdej  przysiędze, która będzie udziałem uczniów klas mundurowych z naszej szkoły. Podobne zobowiązanie podjął także dyrektor i życzył uczniom, aby to ślubowanie stało się jedynie wstępem do ich dalszej mundurowej kariery, tym bardziej, iż ucząc się w klasie sportowo-mundurowej nabywają umiejętności, pomocne w realizacji tej drogi.

Potem w części artystycznej zaprezentowały się nasze najzdolniejsze (i najbardziej utytułowane) szkolne wokalistki z kl. II i III w krótkim repertuarze pieśni patriotycznych. Opiekę artystyczną sprawowały Edyta Budnik i Joanna Pigiel.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć.  Można było także posilić się wojskową grochówką, przygotowaną przez uczniów kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ponadto była możliwość obejrzenia wystawy zdjęć autorstwa Szymona Mutwickiego i porozmawiania z nim. Wielu uczniów i rodziców skorzystało z tej okazji.

????????????????????????????????????