Archiwa dzienne 08/03/2017

Rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

08/03/2017 Inne

Czekaliśmy na to bardzo.I się doczekaliśmy.

Informujemy, iż Powiat Sokólski przystępuje do realizacji zadania "Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego", w związku z tym opublikowane zostało zamówienie: Zamówienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokolskiego” w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne pod następującymi linkami:

 

Czytaj dalej