Rusza termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Czekaliśmy na to bardzo.I się doczekaliśmy.

Informujemy, iż Powiat Sokólski przystępuje do realizacji zadania „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”, w związku z tym opublikowane zostało zamówienie: Zamówienie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokolskiego” w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne pod następującymi linkami:
 
http://www.pzd.sokolka.com/index.php?go=przetargi/3/przetarg
http://www.pzd.sokolka.com/page/przetargi/informacja2.pdf
 
Zachęcamy potencjalnych wykonawców do zainteresowania się przedmiotem zamówienia.