Archiwa dzienne 16/04/2013

Ważne terminy dla gimnazjalistów !!!

16/04/2013 Aktualności

W związku z organizacją Dni Otwartych w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej przypominamy ważne rekrutacyjne daty o których nie należy zapominać:

1. Składanie podań (kwestionariusz i 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) od 21 marca 2013 r. do 1 czerwca 2013 r.
2. Dostarczanie przez kandydatów kserokopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia honorowane w procesie rekrutacji od 28 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do godz. 15:00.
3. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej do 3 lipca

Czytaj dalej