Ważne terminy dla gimnazjalistów !!!

W związku z organizacją Dni Otwartych w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej przypominamy ważne rekrutacyjne daty o których nie należy zapominać:

1. Składanie podań (kwestionariusz i 2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) od 21 marca 2013 r. do 1 czerwca 2013 r.
2. Dostarczanie przez kandydatów kserokopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia honorowane w procesie rekrutacji od 28 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013 r. do godz. 15:00.
3. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej do 3 lipca 2013 r. godz. 15:00
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile oryginały nie zostały złożone wcześniej) od 4 lipca 2013 r. do 5 lipca 2013 r. do godz. 15:00
5. Ogłoszenie listy wolnych miejsc 8 lipca 2013 r. godz. 15:00
6. Składanie dokumentów od 9 lipca 2013 r. do 10 lipca 2013 r. do godz. 12:00
7. Ogłoszenie listy przyjętych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej 10 lipca 2013 r. godz. 15.00

Dodatkowe ważne terminy rekrutacji do klasy sportowej:

  • Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej (na druku przygotowanym przez szkołę) do 7 maja 2013r. do godz. 15.00
  • Zajęcia przygotowujące kandydatów do zaliczenia testów sprawnościowych: 17 maja 2013

I termin testów sprawnościowych:  24 maja 2013 r. (piątek)

  • piłka ręczna – 24 maja 2013 r.
  • godz. 12.00 rozmowa kwalifikacyjna sala nr 10,
  • godz. 13.30 egzamin sprawnościowy – hala sportowa
  • strzelectwo sportowe – 24 maja 2013r., godz. 9.00 strzelnica sportowa w szkole (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna)

II termin testów sprawnościowych: 14 czerwca 2013 r. (piątek)

  • godz. 12.00 rozmowa kwalifikacyjna sala nr 10,
  • godz. 13.30 egzamin sprawnościowy hala sportowa
  • strzelectwo sportowe – 14 czerwca 2012 r. godz. 9.00 strzelnica sportowa (egzamin i rozmowa kwalifikacyjna)