Kategoria Projekty

Zadębiamy Dąbrowę

26/06/2011 Projekty

cel projektu: Poznanie historii dębów, jako symbolu Dąbrowy Białostockiej, aby poszerzyć w ten sposób wiedzę najmłodszych mieszkańców na temat historii naszego regionu, przekazanie posiadanej wiedzy historycznej młodszym pokoleniom przez pokolenia starsze, wspólne dbanie o czystość i porządek w naszej gminie, organizowanie akcji sprzątania okolic Dąbrowy Białostockiej, szerzenie wiedzy ekologicznej.
czas realizacji projektu: 15 maja 2008 - 1 listopada 2008
liczba uczestników projektu: 40 wolontariuszy (34 kobiety, 6 mężczyzn)
osiągnięte rezultaty:

posadzenie przy szkołach i innych instytucjach dębów
opracowanie publikacji dotyczących historii i biologicznego życia dębów
przeprowadzenie zajęć w Szkole

Czytaj dalej
1 2 3