28 kwietnia 2022 roku 20 – osobowa grupa uczniów z klas I, II i III uczestniczyła w wizycie studyjnej w Warszawie. 

Wyjazd zorganizowano w ramach grantu Instytutu TOLI pozyskanego przez nauczycielki Dorotę Budzińską i Jolantę Konstańczuk.

 Instytut Olgi Lengyel – TOLI jest częścią spuścizny byłej więźniarki obozu Auschwitz – Birkenau i kontynuuje jej misję aktywnego edukowania przyszłych pokoleń na temat Holokaustu i innych ludobójstw oraz znaczenia praw człowieka.

Młodzież uczestniczyła w zwiedzaniu warszawskiej dzielnicy Praga. Wielokulturowość Pragi pokazała nam p. Aleksandra Karkowska- Rogińska. W Muzeum Warszawy na Pradze uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat tolerancji i praw człowieka przeprowadzonych przez doktora filozofii Tomasza Femiaka oraz zwiedzili unikatowe modlitewnie żydowskie znajdujące się przy budynku muzeum na ul. Targowej. Następnie, upamiętniając niedawną 79.rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie, zaczynając od Umschlagplatzu przeszli trasę do pomnika Bohaterów Getta i muzeum POLIN. Po drodze uczestnicy wycieczki zatrzymali się przy bunkrze na ul. Miłej – masowym grobie żydowskich powstańców. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poznali zasady żydowskiej kuchni zwiedzając czasową wystawę „Od kuchni – żydowska kultura kulinarna”. Wyjazd do Warszawy poprzedziły przeprowadzone w szkole warsztaty dotyczące historii społeczności żydowskiej w Dąbrowie oraz Holokaustu z wykorzystaniem prac potomka dąbrowskich Żydów Marka Podwala – „Kadisz dla Dąbrowy Białostockiej”.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście Piotrowi Rećko i Wicestaroście Jerzemu Białomyzemu oraz Zarządowi Powiatu Sokólskiego za sfinansowanie wyjazdu do stolicy i umożliwieniu uczestnictwa w inspirujących zajęciach.

Tekst: D. Budzińska, zdjęcia: Marcin Bagieński