Rekrutujemy do nowego projektu realizowanego w ramach programu PO WER pt.: „Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku”🍽


Trwa rekrutacja do nowego projektu realizowanego w ramach programu PO WER pod tytułem: ”Bardzo smaczny projekt, czyli na granicy smaku”. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych z zakresu nauki języków obcych, zdrowego żywienia, pracy w grupie oraz innych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego oraz w zakresie przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
W projekcie są przewidziane dwie mobilności, w których weźmie udział 31 uczniów i 5 nauczycieli ze strony polskiej oraz podobna grupa ze strony szkoły goszczącej z Grecji.🇬🇷
W trakcie dwóch 14-dniowych (wraz z dojazdem) pobytów w Grecji realizowane będą działania służące ukazaniu bogactwa kultury obu krajów biorących udział w projekcie, ze szczególnymuwzględnieniem tradycji kulinarnej. W ramach podsumowania działań projektowych zorganizowane będą: festyn polskiej kultury kulinarnej oraz happening promujący zdrowe i ekologiczne jedzenie realizowany w środowisku lokalnym. Stworzony zostanie słownik określeń kulinarnych polsko-grecko-angielskich a także nagrany i zmontowany materiał filmowy dotyczący warsztatów kulinarnych i festynu oraz happeningu. Przygotowana zostanie też książka kucharska zawierająca po 10 przepisów tradycyjnych potraw polskich i greckich.🍏
Wyjazd projektowy poprzedzą zajęcia przygotowawcze w trakcie których uczniowie wzmocnią wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego (60 godz.),odbędą zajęcia na temat diety, zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia – 10 godz. i 20 godz. na indywidualne konsultacje a także warsztaty kulinarne dot. produkcji tradycyjnej żywności – 20 godz., warsztaty filmowe – 20 godz., warsztaty dziennikarskie – 10 godz., zaj. kulturowe – 10 godz. Wyjazdy projektowe odbędą się wiosną 2022 roku, zaś zajęcia przygotowawcze rozpoczną się już w trakcie ferii zimowych.❄️
Na zgłoszenia czekamy do 10.01.22 r. Informację, formularze rekrutacyjne każdy kwalifikujący się uczeń otrzymał w dzienniku elektronicznym. Dofinansowanie z UE: 247 181,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.❗️