Integracja z bezpieczeństwem w tle

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim ruszyły czternaste już dni integracyjno- – adaptacyjne dla czterech klas pierwszych Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Początek roku szkolnego w nowej szkole to duży stres dla młodego człowieka. Aby pomóc młodzieży w zminimalizowaniu skutków stresu, nasza szkoła każdego roku wychodzi z ofertą zajęć integracyjno – adaptacyjnych. Ich celem jest integracja grupy klasowej oraz jej szybka i pozytywna adaptacja w nowym środowisku. Ponadto zajęcia tego typu pomagają dostrzegać dobre strony kontaktów z innymi, rozwijają wzajemną akceptację w grupie oraz uczą pozytywnego myślenia o sobie.
W tym roku z powodu stanu pandemii idea została ograniczona do jednego dnia (02.09.2020 r.) i wyeksponowano kwestie związane z bezpieczeństwem. Ten fakt potwierdza dobór prelegentów. Z młodzieżą spotkali się przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Sokółce, higienistki szkolne oraz psychologowie z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Dąbrowie Białostockiej. Specjaliści z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, prowadzący zajęcia integracyjne, bazowali na różnorodnych metodach i technikach pracy pedagogicznej i psychologicznej, tak by zajęcia były nie tylko dobrą zabawą dla uczniów, ale realizowały szeroko pojęte cele psychoedukacji.
Zwieńczeniem idei integracji było ognisko z udziałem klasy Ib . Uczniowie tej klasy wraz z wychowawcą wyrażają wielką wdzięczność, p. Agacie Rysiejko oraz p. Taisie Kozłowskiej a w szczególności p. Jarosławowi Sulikowi za ogromną pomoc w organizacji przedsięwzięcia, życzliwość i wsparcie. Dziękujemy także Andrzejowi Kamlińskiemu za udostępnienie miejsca na ognisko.

Tekst: Edyta Budnik i Agnieszka Dzienisik, zdjęcia uczniowie kl. I B