List do społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej na zakończenie roku szkolnego 2019/20

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice !
W dniu dzisiejszym kończymy rok szkolny 2019/20, wyjątkowy pod wieloma względami. To pierwszy rok w trakcie którego uczniowie, nauczyciele i rodzice zmagali się z nową formą nauczania – nauczaniem zdalnym. Pierwszy także rok, w którym majowe matury zdawane były w czerwcu. Pandemia, poza ofiarami dotyczącymi zdrowia i życia poważnie wywróciła do góry nogami dotychczasowy system edukacyjny. Pomimo tego, iż było to bardzo poważne wyzwanie, to mam przekonanie, iż poradziliśmy z nim w sposób zadawalający, ale nie chcielibyśmy tego ponownie przeżywać od września 2020. Okazało się, iż szkoła, przez część osób traktowana jak zło konieczne, stała się dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli bardzo potrzebna, wraz z jej stacjonarnym nauczaniem.
Ale nie tylko to zapamiętamy z ostatniego roku szkolnego. Bo przecież już we wrześniu dowiedzieliśmy się, iż nasi absolwenci świetnie poradzili sobie z egzaminem maturalnym, zaś zdawalność sięgnęła 98,5 %. I był to wynik najwyższy w powiecie sokólskim. Wrzesień , był też okresem dużej aktywności dla klas mundurowych, w trakcie którego nasi uczniowie wyjeżdżali do 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku a także rozpoczęli kolejny rok realizacji Programu Certyfikowanych Klas Mundurowych. W tym czasie klasy humanistyczne wysłuchały dwóch ciekawych wywiadów: dr. Marka Kietlińskiego – dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku „Polacy w II wojnie światowej. Ranking polskich aktywności wojennych” oraz dr. Macieja Miżejewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat: „Rola mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych . Przykład Włoch”. Nasze szczypiornistki w dniach 16-20.09.2019 odbyły obóz sportowy w trakcie którego trenowały 2 razy dziennie na hali Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku.
Październik przyniósł wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach projektów edukacyjnych: w programie Erasmus + wyjazd na Kretę do Grecji a w nagrodę za zwycięstwo w konkursie „Nasi sąsiedzi Żydzi. Historia mojej rodziny.” wyjazd do Strasburga. Także w październiku 28 uczniów naszej szkoły otrzymało Stypendia Starosty Sokólskiego. W tym samym czasie odbyła się pogadanka i ćwiczenia praktyczne związane z nauką o języku przeprowadzone rzez naszą absolwentkę dr. Ewę Gorlewską z Uniwersytetu w Białymstoku a także warsztaty wykonywania nadruków na torbach oraz napisów na murze realizowane w ramach Szkoły Dialogu.
W listopadzie nasze szczypiornistki zdobyły tytuł najlepszych w powiecie sokólskim (podobnie, jak i ich koledzy), zaś my gremialnie uczestniczyliśmy w Powiatowym Biegu Niepodległości. Nasza szkoła otrzymała 17 850 zł na umundurowanie dla uczniów II klasy mundurowej, z czego 80% kwoty pochodziło ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś 20 % dołożył Powiat Sokólski. W listopadzie i grudniu wzięliśmy udział w realizacji projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach którego utworzona zostanie niebawem siłownia z prawdziwego zdarzenia w naszej szkole oraz wyremontowana mała sala gimnastyczna. W grudniu odbyło się także spotkanie z naszymi absolwentami z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, którzy przekonywali, iż studia oficerskie to przygoda nie tylko dla uczniów klas mundurowych. Zaś przed świętami wspieraliśmy seniorów w tym trudnym da nich czasie. Jeszcze w grudniu przypadła nam Nagroda POLIN, przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów, gdzie jako finalistki zostały wyróżnione nauczycielki ZS w Dąbrowie Białostockiej: Dorota Budzińska i Jolanta Konstańczuk.
16 stycznia 2020 roku odbył się po raz siedemnasty Dzień Patrona Szkoły, a w jego ramach miał miejsce VIII Powiatowy Konkurs Prozy i Piosenki Żołnierskiej, V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nikodem Sulik w ZSRR, IX 1939-XI 1942”, XVIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej” a także I Licealny Turniej Strzelecki. Początek ferii został zaakcentowany przez organizację balu studniówkowego z tanecznym akcentem przygotowanym przez młodzież pod artystycznym nadzorem Joli Lewkowicz. W lutym naszą szkołę odwiedziła delegacja z Gimnazjum nr 1 z Grodna, zaś nasi uczniowie zajmowali wysokie miejsca w konkursach: XIII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie (2 miejsce) oraz V Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego w Sokółce (1 miejsce). 13 luty 2020 r. był szczególnym dniem w życiu społeczności Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika, ponieważ w tym dniu uczniowie pierwszych klas mundurowych złożyli ślubowanie, które wpisało się w 10-lecie istnienia klas o tym profilu. Wydarzenie to wiązało się z udziałem wielu dowódców jednostek oraz służb współpracujących ze szkołą.
Od marca zmierzyliśmy się z nauczaniem zdalnym, jednocześnie realizując dalsze, choć ograniczone działania związane z realizacją innych zajęć dla młodzieży. W marcu dotarła do nas informacja o przyznaniu uczniom naszej szkoły 34 Stypendiów Starosty Sokólskiego. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć była wirtualna wizyta Teatru Wierszalin w Dąbrowie Białostockiej w ramach „Objazdu mickiewiczowskiego w sieci – wzorem Reduty”. Uczniowie klas drugich, realizujący zakres rozszerzony z języka polskiego, a jednocześnie najzdolniejsi humaniści, mieli okazję uczestniczyć w bardzo oryginalnym e-projekcie edukacyjnym zainicjowanym przez zespół teatralny pod kierownictwem Piotra Tomaszuka. W tym czasie prace przygotowane na międzynarodowy konkurs „Holocaust w historii mojej rodziny” przez uczniów i absolwentów naszego liceum Hannę Halenkę, Mateusza Czarkowskiego i Pawła Masłowskiego zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu. W czerwcu zaś otrzymaliśmy kolejne dobre informacje na temat sukcesów naszych uczennic w olimpiadach : Agnieszka Piruta została finalistką Olimpiady Ekologicznej, zaś Małgorzata Sawaszewicz finalistką Olimpiady Języka Białoruskiego. Oczywiście to zaledwie telegraficzny skrót działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ostatnim roku szkolnym, który dobiega końca w dniu dzisiejszym.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzę udanych, spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji, jednocześnie licząc na nowe otwarcie w roku szkolnym 2020/21. Wszak wiele planów zostało przesuniętych i w miesiącach wrzesień – listopad mamy nadzieję na zorganizowanie dwóch wyjazdów na Litwę, dwóch do Turcji oraz trzech do Grecji. Mam nadzieję, że życzenia dotyczące spełnienia tych marzeń zostaną niebawem zrealizowane.

Jarosław Budnik – dyrektor szkoły