Projekt „Gminy – aktywni członkowie społeczności” – obóz szkoleniowy

W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” z zakresu Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w dniach 15-17 listopada 2019 roku, 40 osobowa grupa mieszkańców Powiatu Sokólskiego uczestniczyła w 3-dniowym szkoleniu, który odbywał się w miejscowości Ejszyszki na Litwie. W obozie szkoleniowym uczestniczyli między innymi Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Jarosławem Budnikiem. W ramach wyjazdu uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach takich jak: zawody sportowe dla dzieci w sali gimnastycznej w Ejszyszkach, aerobik wodny, fitness, zajęcia z psychologiem. Mogli również poznać tajniki przygotowywania litewskiego sękacza. Obóz miał za zadanie zintegrować mieszkańców Powiatu Sokólskiego z mieszkańcami Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz Samorządu Rejonu Orańskiego, którzy także brali udział w wyjeździe.
Celem projektu jest zapewnienie zintegrowanej i lepszej jakości administracji publicznej i usług publicznych dla wzmocnienia rodziny. W projekcie biorą udział trzej partnerzy : Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat Sokólski i Samorząd Rejonu Orańskiego. Docelową grupą projektu są: pracownicy samorządowi, rodziny, członkowie społeczności. Realizacja projektu trwa 18 miesięcy, a ogólny budżet wynosi 365 224,25 euro. Ogólna kwota budżetu Powiatu Sokólskiego wynosi 85 673,45 euro, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 822,43 euro, a 12 851,02 euro z budżetu Powiatu Sokólskiego.
Martyna Marlena Gajlewicz