,,Odczytywanie popiołów – śladami dąbrowskich Żydów” i Szkoła Dialogu

Porządki na dąbrowskim zabytkowym kirkucie – zbieranie gałęzi, wycinanie krzewów, grabienie liści, czyszczenie macew. Dziękujemy uczniom z klas Ia, Ib, Ic i IIc za kilka godzin ciężkiej pracy. Działania w ramach projektów ,,Odczytywanie popiołów – śladami dąbrowskich Żydów” i Szkoły Dialogu – koordynatorki D. Budzińska i J. Konstańczuk, zdjęcia autorstwa niezawodnej Karoliny Chomiczewskiej z kl. IIc – wielkie dzięki.