Jeden cel – wspólna misja. Weterani są z nami.

24. 05. 2018: Co wiesz o misjach? – quiz wiedzowy. Pokazy broni. Spotkania ze służbami mundurowymi. Warsztaty „List do żołnierza.”

Doświadczenia żołnierskie to również teoria, daty, fakty, liczby… Wyzwanie, z którym zmierzyli się uczniowie Zespołu Szkół dotyczyło sprawdzenia wiedzy na temat udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa. Naszych uczestników dzielnie wspierali weterani, przy okazji również sprawdzając swoją wiedzę oraz karty odpowiedzi. Młodzież nie zawiodła, osiągając wysokie wyniki nie tylko na polu sportowym: I miejsce zajęła Karolina Grygorczyk, II m. Marcin Bobowik, III m. Kamil Guziejko. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek oraz gadżetów związanych z Dniem Weterana, a także pamiątkowe grawertony i prezenty ufundowane przez Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.
Niewątpliwą atrakcją okazała się prezentacja broni palnej i białej, z którą młodzież mogła zapoznać się namacalnie, dzięki uprzejmości Klubu Strzeleckiego Saggitarius (wypożyczenie broni palnej) z Piątnicy oraz gościa obchodów p. Rafała Cucha (broń biała). Uczniowie spotkali się również z funkcjonariuszami dąbrowskiej Policji, a 23 maja z żołnierzami z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Interesującym elementem spotkań z weteranami była prezentacja przedstawiona przez st. sierż. Sławomira Budnika z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, uczestnika pięciu misji poza granicami państwa. Młodzież obejrzała film dotyczący stacjonowania żołnierzy VII zmiany w Afganistanie w bazie Qarabagh.
Ostatnim elementem obchodów były warsztaty pisarskie w ramach akcji „List do żołnierza” przeprowadzone przez współorganizatorkę obchodów Barbarę Halicką. Młodzież zapoznała się z celem akcji, zasadami tworzenia listów i sposobem ich przekazywania do żołnierzy przebywających obecnie na misjach poza granicami państwa.

Tekst: Eliza Masłowska
Zdjęcia: Kamil Guziejko, kl IC; również dzięki uprzejmości p. Tadeusza Sąsiadka