Chwała Żołnierzom Wyklętym!

W dzień po Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w  Zespole Szkół miało miejsce  szczególne spotkanie. Naszym gościem był świadek okresu II wojny światowej oraz lat powojennych kapitan Bronisław Karwowski. Był on od 1942 roku członkiem organizacji „Polska Niepodległa”, która funkcjonowała w strukturach Armii Krajowej, od 1945 roku należał zaś do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Działał głównie na terenie powiatu łomżyńskiego posługując się pseudonimem „Grom”. Aresztowany został przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 roku a rok później został skazany na 10 lat więzienia. Ostatecznie w Centralnym Więzieniu we Wronkach przebywał do 1951 roku. Kapitan Bronisław Karwowski opowiedział młodzieży kilka opowieści o swoich, jakże burzliwych losach. Było to pierwsze, ale nie ostatnie ze spotkań z Żołnierzem Wyklętym. Chwała Bohaterom!

20160302_114051 20160302_115803 20160302_114024