Wywiadówka – 16 kwietnia 2013 – zapraszamy rodziców

W dniu 16 kwietnia 2013 (wtorek) odbędzie się w godzinach od 1500 do 1700 wywiadówka śródokresowa dla rodziców uczniów klas I i II LO oraz III ZSZ oraz podsumowująca dla rodziców uczniów klas III LO. Spotkanie będzie dotyczyło w głównej mierze wyników w nauce, zachowania i frekwencji. W związku z organizacją wywiadówki dyżur nauczycielski w pierwszy wtorek kwietnia nie odbędzie się.