Zapraszamy do udziału w konkursach literackim i fotograficznym

Piękno ziemi Dąbrowskiej – konkurs fotograficzny

Organizacja konkursu

a) Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II.
b) Prace konkursowe podzielone są na następujące kategorie:

  • Krajobraz
  • Człowiek
  • Zwierzęta

c) Uczestnik wybiera kategorię lub kategorie.
d) W wybranej kategorii lub kategoriach należy zgłosić 2 zdjęcia w formacie 10×25 (rodzaj papieru dowolny).
e) Konkurs trwa od 22.04.2013 do 06.05.2013.
f) Fotografie należy przekazać do pani Małgorzaty Lewko lub Elizy Bakun.

Jaki to ma sens – pamiętać? – konkurs literacki

Organizacja konkursu:

a) Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II.
b) Prace konkursowe powinny przyjąć jedną z następujących form: esej, opowiadanie, reportaż, pamiętnik.
c) Konkurs trwa od 22.04.2013 do 06.05.2013.
d) Prace nie powinny być dłuższe, niż 2 strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5. Teksty należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.
e) Prace należy przekazywać do pań polonistek: Doroty Budzińskiej, Edyty Ołdziejewskiej-Budnik, Urszuli Puczyńskiej, Elizy Bakun.