Spotkanie z dzielnicową

24 kwietnia 2013 roku w naszym internacie odbyło się kolejne spotkanie wychowanków klas I i II z  przedstawicielką Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej – mł. asp. A. Bałdowską. Policjantka uświadamiała nastolatkom konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem, takich jak: kradzież, spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie narkotyków. Podkreślała, że duża grupa uczniów jest zainteresowana pracą w służbach mundurowych, ale notowanie danej osoby jako sprawcy czynów karalnych może skutkować pogrzebaniem marzeń o jakiejkolwiek karierze w policji, wojsku, straży pożarnej czy straży granicznej.

Wychowankowie mieli także okazję zapoznać się z działaniem policyjnego alkomatu. Urządzenie to znajduje się na wyposażeniu każdego radiowozu.

Pogadanka Pani dzielnicowej spotkała się z dużym zainteresowaniem, zadawano ciekawe pytania.

W przyszłości internat planuje organizować więcej tego typu spotkań.

P1010251

P1010254

P1010256