Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

16 kwietnia w Białymstoku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia odbył się Diecezjalny (Wojewódzki) etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W Konkursie tym wzięło udział 58 uczniów z różnych szkół ponadgimnazjalnych naszej archidiecezji. Z naszej szkoły do tego etapu zakwalifikowali się: Karolina Hołownia z klasy II d, Katarzyna Dziewiątkowska i Maciej Kułak z klasy II c. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii Konkursu, zaproponowano uczestnikom sięgnięcie do najnowszego przekładu Pisma Świętego Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia Paulistów). Uczniowie musieli poznać Księgę Rodzaju (rozdz. 12 – 50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Karolina Hołownia w tych zmaganiach zajęła IV miejsce, choć po pierwszym etapie pisemnym zajmowała wysokie II miejsce. Niestety, jak się później okazało, wyniki części pisemnej nie były brane pod uwagę w części ustnej. Opiekun naszych uczestniczek na tym konkursie Pani Celina Woroniecka – Łazuk w imieniu Karoliny odwołała się od wyników konkursu. Karolinie gratulujemy i naturalnie trzymamy kciuki za odwołanie.