Krzysztof Puławski o piosence i poezji …

20/09/2018 Aktualności

17 września 2018 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie młodzieży licealnej z Krzysztofem Puławskim – poetą, tłumaczem, anglistą współpracującym z Uniwersytetem w Białymstoku. Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 przez Urszulę Puczyńską . W zorganizowaniu wyjścia pomogła koleżanka Elżbieta Kondracka, poprzez udostępnienie grup z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz udział w spotkaniu, za co dziękuję.
Spotkanie składało się z dwóch części: warsztatowej i prelekcyjnej. Krzysztof Puławski mówił o różnych tłumaczeniach i parafrazach piosenek z języka angielskiego. Pokrótce omówił też nurty w piosence , zwrócił uwagę na nurt rockowy, musicalowy i poetycki. Jako

Czytaj dalej

Sukces Weroniki Kułak w ogólnopolskim konkursie literackim

20/09/2018 AktualnościDla uczniów

Z wielką przyjemnością informuję, że uczennica klasy III dąbrowskiego liceum, Weronika Kułak, uzyskała II miejsce w konkursie literackim organizowanym w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu „Pod ( różne) historie”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Uroczysta gala i wręczenie nagrody odbędzie się 28 września w Białymstoku.
Weronika, pod kierunkiem nauczyciela polonisty – Urszuli Puczyńskiej, napisała pracę satyryczno–ironiczną w konwencji szkicu krytycznego na temat zachowania Polaków poza krajem. Tytuł pracy to „Nie(typowi) polscy podróżnicy”. Błyskotliwy tekst został dostrzeżony przez komisję, co zaowocowało pięknym II miejscem.
Serdecznie dziękuję Weronice za udział w konkursie,

Czytaj dalej

„Przedwiośnie” lekturą Narodowego Czytania w 2018 roku

17/09/2018 Inne

„Przedwiośnie” to ósma lektura, która została wybrana  na lekturę Narodowego Czytania. Tak, jak w całej Polsce, także w naszej gminie, jak co roku zresztą, taka akcja została zainicjowana i wzięły w niej udział dwie klasy dąbrowskiego ogólniaka:  I A i III A. Przedsięwzięcie miało  miejsce 14 września  w sali kina „Lotos”.  Jego organizatorką  była Anna Lewkowicz – bibliotekarka z M – GOK, a nieocenioną pomocą służyła – nasza polonistka Urszula Puczyńska, która dokonała wyboru fragm. i skrótów tekstu. O scenografię zadbała plastyk  - Barbara Grabińska. W tym roku powieść  czytali nasi aktywni seniorzy, dzielnie wspierani przez  zastępcę burmistrza Artura Gajlewicza  i dyrektora M-GOK Macieja Sulika.

Uczniowie z uwagą słuchali dwuipółgodzinnej interpretacji tego trudnego i wymagającego

Czytaj dalej

Pierwsze zajęcia II klasy mundurowej w ramach Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony

15/09/2018 Aktualności

Od września klasa II c mundurowa dąbrowskiego LO objęta została Programem Pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z jego założeniami 105 szkół w całej Polsce otrzyma od MON-u wsparcie pozafinansowe (w postaci instruktorów prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego) oraz finansowe (w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu edukacja wojskowa). Kolejną korzyścią będzie także fakt, iż absolwenci szkół po ich ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową .

Pierwszym namacalnym efektem funkcjonowania programu była obecność oficerów 1. Podlaskiej  Brygady Obrony

Czytaj dalej

Manewry w Garnizonie Osowiec

15/09/2018 Aktualności

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w pierwszych dniach września, odbyły się kolejne manewry klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Były one zlokalizowane w miejscu szczególnym, bo na terenie jednostki wojskowej, w Twierdzy Osowiec. Jak co roku ich organizatorem był st. chor. sztab. rez. Straży Granicznej Janusz Bielawski, któremu w organizacji pomagał najstarszy rocznik mundurowy – uczniowie klasy III, ale także absolwenci szkoły. W trakcie pobytu  uczniowie poznawali tajniki musztry wojskowej (m.in. musztra indywidualna i zespołowa -  kolumny trójkowe, czwórkowe,  dwuszereg), uczyli się słać wojskowe lóżka czy też poprawnie wykonywać pompki ucznia klasy mundurowej. Mieli także okazję zapoznać się, zarówno z umocnieniami twierdzy,  jak i z przyrodą

Czytaj dalej

Mały Festiwal „Integracja Ty i Ja” – lekcja akceptacji i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych – w ramach Dni Adaptacyjno – Integracyjnych

11/09/2018 Inne

W dn. 04 – 08. 09. 2018 w Koszalinie odbywał się 15. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, którego hasłem przewodnim jest „Rodzina bez retuszu”. W tym roku po raz pierwszy Dąbrowa Białostocka uczestniczyła w Małym Festiwalu, zorganizowanym w dn. 04 – 06. 09. 2018. W ramach dni adaptacyjno – integracyjnych dla klas pierwszych w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika odbyły się projekcje filmów związane z tematyką niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Młodzież wzięła udział zawodach sportowych integrujących podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej z uczniami klas pierwszych. Część sportową przygotowali i poprowadzili: Samanta Świetlicka, Kacper Charyton (III a), Natalia Łukaszewicz, Katarzyna Sanik (III c). Elementem kończącym dąbrowski Mały Festiwal była wystawa prac

Czytaj dalej

XII Dni Integracyjne – Adaptacyjno dla uczniów klas pierwszych

11/09/2018 Inne

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim ruszyły dwunaste już  dni integracyjno – adaptacyjne. Rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole to silny stres dla młodego człowieka. Aby pomóc młodzieży w zminimalizowaniu skutków stresu, nasza szkoła  każdego roku wychodzi z  ofertą zajęć integracyjno – adaptacyjnych.
Jak sama nazwa wskazuje mają one na celu integrację grupy oraz jej szybką i pozytywną adaptację do nowego środowiska. Ponadto umożliwiają wzajemną wymianę doświadczeń wśród młodych ludzi, uczą zasad prawidłowej komunikacji, wchodzenia we właściwe relacje interpersonalne. Pomagają dostrzegać dobre strony kontaktów z innymi, rozwijają wzajemną akceptację w grupie oraz uczą pozytywnego myślenia o sobie.

W dniach 04.09-05.09.2018 w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej 

Czytaj dalej

Pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego

06/09/2018 Aktualności

3 września 2018 o godz. 14 00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbył się pogrzeb śp. mjr. Bronisława Karwowskiego ps. „Grom” z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz pocztów sztandarowych z dąbrowskich szkół. W ostatniej drodze naszemu lokalnemu bohaterowi, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, przyjaciół, władz samorządowych, towarzyszyli także uczniowie klas mundurowych z dąbrowskiego liceum wraz z ich opiekunem st. chor. sztab. Januszem Bielawskim. W uroczystościach także udział brali przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierze.

Bronisław Karwowski, przeżywszy 94 lata, odszedł na wieczną wartę 1 września 2018 r., w 79. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Mjr Bronisław Karwowski był wieloletnim członkiem

Czytaj dalej

Rusza II edycja naboru wniosków na pomoc stypendialną w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

06/09/2018 Inne

Uczniowie klasy wielozawodowej w Szkole Branżowej I Stopnia mogą liczyć na pomoc w postaci stypendiów. Szczegóły w linku:

http://sokolka-powiat.pl/2018/09/04/rusza-ii-edycja-naboru-wnioskow-pomoc-stypendialna-ramach-projektu-pn-kompetentni-wykwalifikowani-regulamin-wraz-zalacznikami-pobrania/

Czytaj dalej

Witamy nowy rok szkolny 2018/19

05/09/2018 Aktualności

3 września 2018 r. o godz. 9 00 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Branżowej I Stopnia oraz słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej zainaugurowali nowy rok szkolny 2018/19. Zespół Szkół im. gen N. Sulika wzbogacił się o 110 nowych uczniów i słuchaczy. Podczas uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Jarosław Budnik oraz Alicja Rysiejko - w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećki – odczytała list skierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 88