Kategoria Inne

Delegacja z Mołodeczna w naszej szkole

17/12/2018 Inne

W dniach 12-15 grudnia 2018 roku w naszej szkole przebywała delegacja nauczycieli ze szkoły, z którą współpraca trwa już  11 lat. Pedagodzy  na czele z dyrektor Eleną Gorbaczową z  Gimnazjum nr 3 w Mołodecznie odwiedził naszą placówkę, uczestnicząc w zajęciach szkolnych oraz realizując  działania  w ramach projektu : „Poznajemy wielokulturowość Podlasia”.  W trakcie wizyty nie zabrakło także czasu na rozmowy na temat planów współpracy na najbliższe miesiące. Już w kwietniu planowany jest wyjazd naszych uczniów do Mołodeczna.

Czytaj dalej

Apel podsumowujący projekt czytelniczy – zdjęcia

16/12/2018 Inne

Zdjęcia z apelu (6 grudnia 2018 roku) podsumowującego projekt czytelniczy, który realizowany był w trakcie 2018 roku. Dzięki środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa doposażona została szkolna biblioteka, do której młodzież za względu na nowości książkowe zdecydowanie częściej zagląda.

Czytaj dalej

Triumf dąbrowskich licealistów

16/12/2018 Inne

Z wielką przyjemnością  informuję, iż troje uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej uzyskało znakomite wyniki w wojewódzkim konkursie literackim„Moja książka życia”. Są to Agnieszka Budnik – I miejsce, Agnieszka Piruta – II miejsce oraz Jacek Łantowski – III miejsce. Uczniowie pod kierunkiem  nauczyciela polonisty -Urszuli Puczyńskiej napisali świetne eseje i felietony  dotyczące czytanej literatury. Na ich światopogląd wpłynęły następujący autorzy i ich dzieła: Astrid Lindgren – „Bracia Lwie Serce” , Dmitry Glukhovsky – „Futu.re”  , Ray Bradbury – „451 stopni Fahrenheita”.

Międzypokoleniowy konkurs literacki „Moja książka życia”  został  organizowany w ramach projektu Klubu Czytelniczego Ex Libris realizowanego przez

Czytaj dalej

Talenty dąbrowskiego pióra, czyli o promocji najnowszej szkolnej publikacji

16/12/2018 Inne

Dn. 11 grudnia 2018 w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce  promocja publikacji „Literackie talenty dąbrowskiego LO”. Tomik zawiera  wiersze, felietony, eseje i opowiadania utalentowanych literacko uczniów. Wiele utworów było pisanych do szuflady, niektóre wysyłane na różnorodne twórcze rywalizacje a inne to prace, nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich.  

Wśród autorów publikacji znajdują się:

Agnieszka Budnik,
Magdalena Chojnacka,
Karolina Grygorczyk,
Weronika Kułak,
Patrycja Oliwia Lipska
Gabriel Szymczyk (absolwent szkoły).

Tomik liczy 72 strony. Jego redakcją zajęły się szkolne polonistki: Edyta Ołdziejewska-Budnik i Urszula Puczyńska. Nad projektem graficznym publikacji, składem i

Czytaj dalej

Informacja o konkursach historycznych

14/12/2018 Dla uczniówInne

W dniu 05.12.2018 r. odbył się w naszej szkole finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  "Krąg" - II Rzeczpospolita 1918-1945 w którym wzięło udział 6 uczniów.

Zaś 14.12.2018 r. 7 uczniów  wzięło udział w eliminacjach szkolnych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska Piastowska".

Życzymy sukcesów i zachęcamy pozostałych uczniów do udziału w organizowanych konkursach!

Czytaj dalej

Spotkanie z absolwentem – p. Bogusławem Falkowskim

14/12/2018 Inne

Bywają chwile, gdy wielka historia i niezwykli ludzie docierają do nas. Dziś ,,wkroczyła” do dąbrowskiego liceum wraz z naszym gościem Panem Bogusławem Falkowskim. W ramach zajęć z dziennikarstwa uczniowie kl. III A mieli okazję poznać i wysłuchać opowieści człowieka, którego inicjatywy, działania, pomysły mogłyby wypełnić niejedną biografię. Wymienię tylko niektóre: inicjator budowy pomnika naszego patrona gen. Nikodema Sulika, Honorowy Konsul Polonii w Kanadzie, członek Bractwa Kurkowego, przedsiębiorca, budowniczy ,,Pałacu na wodzie” Falkowski w Augustowie, Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2018, pomysłodawca zawiezienia choinki do Watykanu w 2017 r.

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że to początek kontaktów naszego szacownego

Czytaj dalej

Umowa na doposażenie klasy mundurowej została podpisana

13/12/2018 Inne

W dniu 28 listopada 2018 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotującego zadań bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W ramach programu Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 57 350 zł na sprzęt oraz umundurowanie dla uczniów szkoły. Jest to efektem  zakwalifikowania się

Czytaj dalej

Ruszają zapisy do międzynarodowego projektu „Królowa jest tylko jedna- Matematyka”

06/12/2018 Inne

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu od podpisania umowy z Narodową Agencją Rozwoju Systemu Edukacji, od stworzenia konta i wyznaczenia pierwszych terminów, od wyboru logo i pierwszej mobilności kadry nauczycielskiej. Jednak nie to w Programie Erasmus + jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, beneficjenci na rzez których skierowane są działania. Dlatego rozpoczynamy najważniejszy etap projektu - rekrutację uczestników. Bo to od nich zależeć będą rezultaty projektu i zakładane cele. A więc rozpoczynamy wyzwanie, kto z Was podejmie pewne ryzyko, bo przecież nie zawsze język angielski stanowi silną stronę, bo główny temat projektu, czyli matematyka to także nie u wszystkich silny punkt. Ale wyzwanie jest dla tych, którzy posiadają silną motywację. Dla tych którzy powiedzą: chcę

Czytaj dalej

„Królowa jest tylko jedna – Matematyka”, czyli projektowe refleksje…

05/12/2018 Inne

Wszystko rozpoczęło się rok temu. Szkolenie z zakresu Erasmus + w Warszawie przyniosło pierwsze inspiracje i myśl, że warto spróbować. Argumentów było kilka: zwiększone środki na realizację projektów, preferencja dla Podlasia i szkół, które w drodze projektowej stawiają pierwsze kroki i przede wszystkim  potrzeba „oswojenia” matematyki, co do której wielu uczniów przychodziło do szkoły z postawą, że i tak się jej nie nauczę. Kolejne rady pedagogiczne poświęcone budowaniu motywacji uczniów, wskazywały,  że standardowe metody nie zawsze przynoszą skutek. W styczniu 2019 roku zebrał się zespół nauczycieli  poświęcony przygotowaniu projektu, opracowane zostały założenia oraz cele działań projektowych. Wielką pomocą była Paulina Podolak, doświadczona w przygotowaniu i realizacji  projektów z

Czytaj dalej

C. d. obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

15/11/2018 Inne

Dn. 13. 11. 2018 r. kontynuowaliśmy obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystego apelu w przemówieniu dyrektor Jarosław Budnik rozwijał słynną myśl J. F. Kennedy’ego „Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie. Pytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju.” Także jego wypowiedzi towarzyszyła inna refleksja zw. z wypowiedzią J. Piłsudskiego:
„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.”
Także tego dnia miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.
Część artystyczna, przygotowana przez uczniów kl. II B, pracujących pod opieką Jana Bieluka, pokazywała

Czytaj dalej
1 2 3 4 54